شیوه های پرداخت

پرداخت در اپل کده از طریق درگاه های مستقیم بانکی امکان پذیر می باشد.
  • جهت پرداخت نیازمند کارت های عضو شبکه شتاب ، رمز دوم پرداخت و CVV2 مندرج برروی کارت می باشید.
  • درگاه پرداخت دارای نماد اطمینان پرداخت بوده و تمامی وجوه واریزی بررسی و بعد از تایید سفارش ثبت و ارسال می گردد.
  • در صورت عدم موفقیت در پرداخت ( تراکنش ناموفق ) وجه واریزی طی ٢۴ ساعت توسط درگاه مستردد میگردد.
  • در صورت سو استفاده از کارت سایر افراد و پرداخت از طریق کارت های سرقتی ، اقدام به کلاهبرداری به هر نحوی ، وجه غیر قابل استرداد و مراتب جهت پیگیری قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده و مسئولیت تمامی خسارت های مالی وارد شده به فروشگاه ؛ بر عهده فرد می باشد.