مشاهده همه 6 نتیجه


  • iPhone8 256GB Silver LLA

   ویژگی‌ها
   • دوربین:  Single 12MP Wide camera
   • چیپ:  A11 Bionic chip
   • رنگ:  Gold, Silver, Space Gray
   • ظرفیت حافظه:  128GB, 64GB
   0
  • iPhone8 256GB Space Gray LLA

   ویژگی‌ها
   • دوربین:  Single 12MP Wide camera
   • چیپ:  A11 Bionic chip
   • رنگ:  Gold, Silver, Space Gray
   • ظرفیت حافظه:  128GB, 64GB
   0
  • iPhone8 256GB Gold LLA

   ویژگی‌ها
   • دوربین:  Single 12MP Wide camera
   • چیپ:  A11 Bionic chip
   • رنگ:  Gold, Silver, Space Gray
   • ظرفیت حافظه:  128GB, 64GB
   0
  • iPhone8 64GB Space Gray LLA

   ویژگی‌ها
   • دوربین:  Single 12MP Wide camera
   • چیپ:  A11 Bionic chip
   • رنگ:  Gold, Silver, Space Gray
   • ظرفیت حافظه:  128GB, 64GB
   0
  • iPhone8 64GB Silver LLA

   ویژگی‌ها
   • دوربین:  Single 12MP Wide camera
   • چیپ:  A11 Bionic chip
   • رنگ:  Gold, Silver, Space Gray
   • ظرفیت حافظه:  128GB, 64GB
   0
  • iPhone8 64GB Gold LLA

   ویژگی‌ها
   • دوربین:  Single 12MP Wide camera
   • چیپ:  A11 Bionic chip
   • رنگ:  Gold, Silver, Space Gray
   • ظرفیت حافظه:  128GB, 64GB
   0