مشاهده همه 9 نتیجه


  • اپل آیدی کارتی ( X-Pro Series-3 ) – مای – اپل آیدی – قیمت همکاری

   ویژگی‌ها
   • وضعیت پین چاپ:  امکان چاپ مشخصات شما ( اپل آیدی – رمز عبور – تاریخ تولد )
   • کیفیت چاپ:  مقاوم در برابر آب و خش خوردگی ( عدم پاک شدن و از بین رفتن کیفیت کارت طی مرور زمان )
   • جنس کارت:  وی پی سی ۷۶۰ میکرون
   • امنیت شناسه:  دارای بالاترین ضریب امنیتی کارشناسی شده
   0
  • اپل آیدی کارتی ( X-Pro Series ) – مای – اپل آیدی

   ویژگی‌ها
   • وضعیت پین چاپ:  امکان چاپ مشخصات شما ( اپل آیدی – رمز عبور – تاریخ تولد )
   • کیفیت چاپ:  مقاوم در برابر آب و خش خوردگی ( عدم پاک شدن و از بین رفتن کیفیت کارت طی مرور زمان )
   • جنس کارت:  وی پی سی ۷۶۰ میکرون
   • امنیت شناسه:  دارای بالاترین ضریب امنیتی کارشناسی شده
   5
  • اپل آیدی کارتی ( BusinessAccount Series2 ) مای – اپل آیدی – قیمت همکاری

   ویژگی‌ها
   • وضعیت پین چاپ:  امکان چاپ مشخصات شما ( اپل آیدی – رمز عبور – تاریخ تولد )
   • کیفیت چاپ:  مقاوم در برابر آب و خش خوردگی ( عدم پاک شدن و از بین رفتن کیفیت کارت طی مرور زمان )
   • جنس کارت:  پی وی سی ۵۰۰ میکرون
   • امنیت شناسه:  دارای بالاترین ضریب امنیتی کارشناسی شده
   0
  • اپل آیدی کارتی ( X-Pro Series-4 ) – مای – اپل آیدی – قیمت همکاری

   ویژگی‌ها
   • وضعیت پین چاپ:  امکان چاپ مشخصات شما ( اپل آیدی – رمز عبور – تاریخ تولد )
   • کیفیت چاپ:  مقاوم در برابر آب و خش خوردگی ( عدم پاک شدن و از بین رفتن کیفیت کارت طی مرور زمان )
   • جنس کارت:  وی پی سی ۷۶۰ میکرون
   • امنیت شناسه:  دارای بالاترین ضریب امنیتی کارشناسی شده
   0
  • اپل آیدی کارتی ( X-Pro Series-2 ) – مای – اپل آیدی – قیمت همکاری

   ویژگی‌ها
   • وضعیت پین چاپ:  امکان چاپ مشخصات شما ( اپل آیدی – رمز عبور – تاریخ تولد )
   • کیفیت چاپ:  مقاوم در برابر آب و خش خوردگی ( عدم پاک شدن و از بین رفتن کیفیت کارت طی مرور زمان )
   • جنس کارت:  وی پی سی ۷۶۰ میکرون
   • امنیت شناسه:  دارای بالاترین ضریب امنیتی کارشناسی شده
   0
  • اپل آیدی کارتی ( Business Account ) – مای – اپل آیدی

   ویژگی‌ها
   • وضعیت پین چاپ:  امکان چاپ مشخصات شما ( اپل آیدی – رمز عبور – تاریخ تولد )
   • کیفیت چاپ:  مقاوم در برابر آب و خش خوردگی ( عدم پاک شدن و از بین رفتن کیفیت کارت طی مرور زمان )
   • جنس کارت:  وی پی سی ۵۰۰ میکرون
   • امنیت شناسه:  دارای بالاترین ضریب امنیتی کارشناسی شده
   5
  • اپل آیدی کارتی ( ۲۰۲۲ Luxury Series ) مای – اپل آیدی – قیمت همکاری

   ویژگی‌ها
   • وضعیت پین چاپ:  امکان چاپ مشخصات شما ( اپل آیدی – رمز عبور – تاریخ تولد )
   • کیفیت چاپ:  مقاوم در برابر آب و خش خوردگی ( عدم پاک شدن و از بین رفتن کیفیت کارت طی مرور زمان )
   • جنس کارت:  پی وی سی ۵۰۰ میکرون
   • امنیت شناسه:  دارای بالاترین ضریب امنیتی کارشناسی شده
   0
  • اپل آیدی کارتی ( BusinessAccount Series3 ) مای – اپل آیدی – قیمت همکاری

   ویژگی‌ها
   • وضعیت پین چاپ:  امکان چاپ مشخصات شما ( اپل آیدی – رمز عبور – تاریخ تولد )
   • کیفیت چاپ:  مقاوم در برابر آب و خش خوردگی ( عدم پاک شدن و از بین رفتن کیفیت کارت طی مرور زمان )
   • جنس کارت:  پی وی سی ۵۰۰ میکرون
   • امنیت شناسه:  دارای بالاترین ضریب امنیتی کارشناسی شده
   0
  • اپل آیدی کارتی ( X-Pro Series-5 ) – مای – اپل آیدی – قیمت همکاری

   ویژگی‌ها
   • وضعیت پین چاپ:  امکان چاپ مشخصات شما ( اپل آیدی – رمز عبور – تاریخ تولد )
   • کیفیت چاپ:  مقاوم در برابر آب و خش خوردگی ( عدم پاک شدن و از بین رفتن کیفیت کارت طی مرور زمان )
   • جنس کارت:  وی پی سی ۷۶۰ میکرون
   • امنیت شناسه:  دارای بالاترین ضریب امنیتی کارشناسی شده
   0